Monday, 25 February 2013

The Greek invasion in TU Delft

Η εισβολή των Ελλήνων στο TU Delft.
(Η ελληνική μετάφραση παρακάτω)

Beware of Greeks bearing gifts. The numbers are evident, the Greeks are the 2nd largest group after the Chinese in TU Delft and the fastest growing. Although it's debatable whether it's something to be happy about that the youth and the smart minds of a country are fleeing off the country, if we considered that those people would emigrate anyway, it's positive that instead of choosing a class British "university" as Greeks usually do (education has turned into an industry there, at least outside group of the famous first class universities of Britain), they chose Netherlands to study.

The first obvious reason is the crisis. But the choice of Holland is not random, I believe. I'm pretty convinced that further than the publicity the Dutch Embassy in Greece gave to the Dutch universities a very significant role for this wave of students has been played by the Hellenic Student Society of Netherlands. www.hellenicSSN.nl


HSSN has been helping Greek students that come to the Netherlands about 3 years now (in the beginning as Hellenic Student Association of Netherlands). But also students who are interested in studying in the Netherlands and had specific questions difficult to find an answer on the websites of the universities (despite that the typical answer you get when you ask something is "It's all on the website"). Questions like the quality of studies, the cost of living, finding accommodation, possibilities for financial subsidies and finding a job after studies.


The website already has a lot of information, almost everything a Greek student in the Netherlands needs and also a communication form for asking further questions. Next to that HSSN has created a group on Facebook (now some 1200 members!) where students ask students on issues they have, which multiplies the knowledge capacity and question-answering capability of HSSN.

The organising and creative capacities of the Greek human capital in all its glory. HSSN shows that when Greeks want, they can! (not the other way around) The question is why don't we do it in Greece?

***********

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Οι Έλληνες έρχονται δεύτεροι σε πληθυσμό (ξένων) φοιτητών στο Πολυτεχνείο του Delft και αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από όλους τους άλλους. Παρόλο το να αιμορραγεί η πατρίδα σου μυαλά και να διαφεύγουν στο εξωτερικό δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να χαίρεσαι, αν θεωρήσουμε ότι αυτοί θα έφευγαν από την χώρα έτσι κι αλλιώς, είναι θετικό το ότι αντί να κατευθυνθουν προς την ένα δευτεροκλασάτο πανεπιστήμιο της Αγγλίας (όπως γίνεται συνήθως), της οποίας η ανώτατη παιδεία έχει μετατραπεί σε βιομηχανία παραγωγής πτυχίων, επέλεξαν την Ολλανδία.

Ο πρώτος προφανής λόγος είναι η κρίση. Αλλά η επιλογή της Ολλανδίας δεν είναι τυχαία, πιστεύω. Είμαι πεπεισμένος ότι πέρα από την δημοσιότητα που έδωσε η Ολλανδικη Πρεσβεία της Ελλάδας, όσον αφορά στα Ολλανδικά πανεπιστήμια, σημαντικο ρόλο σ'αυτό το κύμα Ελλήνων που κατευθύνθηκε στην Ολλανδία έπαιξε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φοιτητών Ολλανδίας  www.hellenicSSN.nl

Ο ΣΕΦΟ βοηθάει τους Έλληνες που έρχονται στην Ολλανδία για να σπουδάσουν, περίπου 3 χρόνια τώρα (στην αρχή ως Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ολλανδίας).  Αλλά και φοιτητές στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ολλανδία και έχουν εξειδικευμένες ερωτήσεις που ειναι δύσκολο να απαντηθούν μόνο από τις πληροφορίες στα site των πανεπιστημίων (παρόλο που η τυπική απάντηση που παίρνεις στην Ολλανδία όταν ρωτάς κάτι είναι "Όλα είναι στο σάιτ"). Ερωτήσεις για την ποιότητα των σπουδών, το κόστος ζωής, την εύρεση κατοικίας, τα πιθανά επιδόματα και την εύρεση εργασίας μετά τις σπουδές.

Η ιστοσελίδα του ΣΕΦΟ έχει ήδη πολλές πληροφορίες, σχεδόν όλα όσα χρειάζεται να ξέρει ένας Έλληνας φοιτητής στην Ολλανδία, αλλά και μια φόρμα επικοινωνίας για περαιτέρω ερωτήσεις. Πέρα απ'το σάιτ, ο ΣΕΦΟ έχει ένα γκρουπ στο Φατσοβιβλίο (Facebook) με περίπου 1200 μέλη αυτη τη στιγμή, οπου οι φοιτητές της Ολλανδίας βοηθούν ο ένας τον άλλον άμεσα. Κάτι που πολλαπλασιάζει την δυνατότητα απάντησης του ΣΕΦΟ σε απορίες!

Οι δυνατότητες του ελληνικής εφευρητικότητας και οργανωτικότητας σε όλο τους το μεγαλείο. Ο ΣΕΦΟ αποδεικνύει ότι οι Έλληνες όταν θέλουν, μπορούν! Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά στην Ελλάδα...

No comments: